Cercuri Metodice

În data de 27.03.2014 s-a desfăşurat la Liceul Teoretic Novaci cercul profesorilor de servicii, resurse naturale şi protecţia mediului, sănătate şi asistenţă pedagogică.

Cercul metodic a avut următorii responsabili.

-          inspector de specialitate prof.. Popescu Melania

-          responsabil cerc prof. Nanu Petre

-          formatori prof. Arjoca Veronica şi prof. Ciungu Cristina

-          catedra tehnică Liceul Teoretic Novaci: – prof. Brînzan Ionela – responsabil C.M.

- prof. Handoreanu C-tin

- prof. Lăcătuşu Amelia

 

Tematica supusă a fi dezbătută a fost următoarea:

  1. „Dezvoltarea competenţelor elevilor privind valorificarea potenţialului turistic al zonei”:

- Prof. Lăcătuşu Amelia a prezentat materialul cu tema „Prezentarea zonei turistice Novaci – Rânca – Baia de Fier – Crasna – Polovragi”

- Prof. Handoreanu C-tin a prezentat materialul „Prezentarea potenţialului turistic al oraşului Novaci”.  Elevii liceului au prezentat un program artistic de dansuri populare specific zonei şi au fost apreciaţi de către profesorii participanţi pentru evoluţia şi talentul lor.

2.   „Firma de exerciţiu – metodă interactivă de învăţare pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial”:

- Prof. Brînzan Ionela a prezentat referatul cu tema „Iniţiere în firma de exerciţiu. Firma de exerciţiu – metodă interactivă de învăţare”

- Elevii clasei XII – E, Cătuţoiu Alexandra şi Cipu Andrada prezintă activitatea firmei de exerciţiu „Amintiri de neuitat”. F.E. este o agenţie de turism şi are ca obiect de activitate promovarea zonelor cu potenţial turistic din România.

- Elevii clasei XI – E, Ungureanu Mădălina şi Târlea Bogdan, prezintă activitatea firmei de exerciţiu „Craii Gorjului”. F.E. este o unitate de cazare şi are ca obiect de activitate promovarea zonelor cu potenţial turistic din România.

- Elevii claselor XII – E şi XI – E împreună cu profesorii coordonatori organizează un târg al firmelor de exerciţiu  – amenajare standuri şi realiazare materiale promoţionale. La acest târg au participat şi elevi ai clasei X – C (Aramă Camelia, Brânzan Octavia, Stefănescu Daniel, Chiriac Denisa, Birceanu Andrei, Bouru Denisa), care au firme înscrise în competiţia „Compania anului ” din cadrul programului Junior Achievement România – Compania.

3. Discuţii – au fost apreciate toate activităţile desfăşurate atât de către profesorii de Servicii din cadrul Liceului Teoretic Novaci, responsabili cu desfăşurarea cercului metodic, cât şi activităţile desfăşurate de către elevii Liceului Teoretic Novaci. Profesorii responsabili au fost felicitaţi pentru eforturile depuse pentru derularea activităţilor

Comments are closed.